აკრძალულია შემდეგი სახის პროდუქციის გამოგზავნა

ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები და აქსესუარები

პნევმატური იარაღი 0.177 (4.5მმ) კალიბრამდე დატუმბული აირის CO ბალონით და მათი აქსესუარები;

CO ბალონები პნევმატური იარაღისთვის

აირსოფტის თოფები - ელექტრო პნევმატური, ნებისმიერი კალიბრის, ასევე მათი აქსესუარები;

ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები.

ნებისმიერი სახის არომატიზატორი, ე.წ. "ბიო", მაგ.: Zero Gravity და სხვა...;

არბალეტი, ისრები, მშვილდი;

"სფრეი", დატუმბული ბალონის ტიპის, ნებისმიერი ნივთიერება;

ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.);

პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;

ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.;

ტოქსიკური ნივთიერებები;

ცეცხლსასროლი იარაღები, ოპტიკური სამიზნე;

თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი;

ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია;

ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.;

რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის;

ჟურნალები და კატალოგები;

წყალქვეშა ნადირობისთვის სპორტული თოფები და მათი აქსესუარები;

ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი.